Baza wiedzy : cPanel (zarządzanie hostingiem)
Monitorowanie obciążenia konta hostingowego
Wysłane przez Administrator on 26 February 2019 12:18 pm

Konta hostingowe posiadają z góry określone limity zasobów sprzętowych, które mogą wykorzystywać. Do śledzenia wykorzystania tych zasobów służy moduł "Statystyki użycia zasobów" w cPanelu.

W celu analizy obciążenia na koncie hostingowym należy:

  1. Zalogować się do cPanelu.
  2. Przejść do sekcji "Statystyki", a następnie kliknąć ikonę "Statystyki użycia zasobów".

Wyświetli się strona, na której przedstawione są najważniejsze incydenty na koncie związane w wykorzystaniem zasobów. Tutaj należy wybrać przycisk "Szczegóły" w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o limitach, zasobach i obciążeniu konta.

Szczegółowe informacje na temat obciążenia, przedstowione są na wykresach, które pokazują wykorzystanie poszczególnych limitów. Domyślnie pokazywane są wykresy z ostatnich 24 godzin. Istnieje możliwość wyboru przedziału czasowego do wyświetlenia, używając rozwijanej listy.

Na kontach hostingowych limitowaniu podlegają następujące zasoby:

  • CPU Usage - procent zużycia dostępnych zasobów procesora
  • I/O usage - ilość operacji wejścia/wyjścia dysku
  • Entry Processes - ilość równolegle uruchomionych procesów cron/PHP
  • Physical memory usage - ilość zużytej pamięci operacyjnej

Na poniższym obrazku pokazywane jest aktualne zużycie zasobów.

CPU Usage

Na wykresie tym pokazywane jest zużycie procesora dla danego konta hostingowego. Wykres rysowany jest w zależności od wybranego okresu - domyślnie 24 godziny.

Physical Memory Usage

Na tym wykresie pokazane jest zużycie pamięci fizycznej dla danego konta hostingowego. Wykres rysowany jest w zależności od wybranego okresu - domyślnie 24 godziny.

Input/Output Usage

Na wykresie tym przedstawione jest wykorzystanie przepustowości operacji odczytu/zapisu dysku (wartości podane są w kB/s). Wykres rysowany jest w zależności od wybranego okresu - domyślnie 24 godziny.

Entry Processes

Na wykresie przedstawiona jest liczba jednocześnie uruchomionych procesów cron/PHP dla danego konta hostingowego. Wykres rysowany jest w zależności od wybranego okresu - domyślnie 24 godziny.

Faults

Wykres ten przedstawia bardzo ważne informacje o ilości przekroczeń limitów zasobów w ciągu wybranego okresu (domyślnie 24 godziny). Legenda na wykresie opisuje, które linie dotyczą jakich zasobów. Natomiast po lewej stronie na skali znajduje się informacja ile razy danych limit został przekroczony.